KATILIM FORMU

Adres:

ATATÜRK MAH., AYDIN YOLU NO:216, 09207 SÖKE/AYDIN

Çalışma Saatleri:

Her Gün 10:00 – 23:00

İletişim:

0256 512 88 00

NOVADA OUTLET SÖKE KAMPANYA/ETKİNLİK/ORGANİZASYON

KATILIM FORMU

 

AD-SOYAD

 

DOĞUM TARİHİ

 

CEP TELEFONU

 

E-POSTA

İRTİBAT BİLGİLERİ

(ADRES)

 İMZA  

 

 

 

NOVADA OUTLET SÖKE KAMPANYA/ETKİNLİK KATILIM KOŞULLARI

Novada Söke Outlet’te düzenlenen etkinlik veya kampanyaya Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan kişiler katılabilirler. Novada Söke Outlet kampanya veya etkinlik ile ilgili her türlü kuralı değiştirme hakkına sahiptir. Novada Söke Outlet bünyesindeki yönetim personeli, mağaza personelleri, temizlik ve güvenlik firmaları çalışanları kampanya veya etkinliğe katılamazlar. Katılımı tespit edilen bu kişilerin katılım hakkı AVM Yönetimi tarafından iptal edilecektir. Novada Söke Outlet Yönetimi, önceden bildirim yapmaksızın, kampanya veya etkinlik katılım şartlarını ve faydalarını değiştirebilir, kampanya veya etkinliği durdurabilir, katılımı iptal edebilir. Tüm katılımcılar bu koşulları kabul etmiş sayılır. Dilediğiniz zaman ticari elektronik ileti gönderilmesi için vermiş olduğunuz onayı ve kişisel verilerinizin işlenmesi için vermiş olduğunuz açık rızanızı geri alabilirsiniz

 • Novada Outlet Söke tarafından veya bir aracı firma vasıtasıyla AVM’de sunulan hizmetlere ve ürünlere ilişkin telefon, çağrı merkezleri, SMS, elektronik posta gibi vasıtalarla elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen reklamlardan, kampanyalardan ve tanıtımlardan haberdar olmak istiyorum.
 • Novada Outlet Söke tarafından elektronik posta, SMS veya çağrı ile tarafıma reklam bildirimleri/aramaları yapılması için yukarıda belirtmiş olduğum kişisel verilerimin işlenmesine açık rıza verdiğimi beyan ederim.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

Sayın İlgili,

Atatürk, Aydın Cd. No:216, 09207 Söke/Aydın adresinde mukim Novada Outlet Söke olarak, Kampanya Katılım Formunda paylaştığınız ad, soyad, T.C. kimlik numarası, cep telefonu numarası, doğum tarihi, cinsiyet, e-posta adresi, medeni hal, çocuk durumu, ikamet adresi ve ıslak imza tipindeki kişisel verileriniz;

 • Novada Outlet Söke tarafından düzenlenen ürün ve hizmet kampanyalarına katılım gösterebilmeniz ve sunulan ürün ve hizmetlerle ilgili beğeni, bağlılık ve memnuniyet çalışmalarının ve analizlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Müşterilere özel kampanyaların, promosyonların ve etkinliklerin planlanması ile bunlara yönelik iletişim araçları vasıtasıyla bilgilendirme yapılması,
 • Sunulan ürün ve hizmetlere yönelik pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi
 • Novada Outlet Söke’de mukim mağazaların ürün ve/veya hizmet tanıtımlarının tarafınıza yapılabilmesi,

Amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir. Yukarıda bahsi geçen kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (“Kanun”) madde 5/1 ve 5/2-c-e-f bentlerinde belirtilen ilgili kişinin açık rızasının bulunması, bir sözleşmenin kurulabilmesi için sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması, bir hakkın tesisi için kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve hürriyetlerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak otomatik olmayan yollarla elde edilmektedir. Toplanan ve işlenen kişisel verilerinize ilişkin uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbir Novada Outlet Söke tarafından alınmaktadır.

Dilediğiniz zaman Novada Outlet Söke’ye başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı hakkında bilgileri,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgileri,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini,
 • İşlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Haklarınıza ve Kanun’un uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, ıslak imzalı şekilde Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad.No:4/1 Sarıyer/İstanbul adresine noter kanalıyla veya bizzat şahsi başvurunuzla iletebilir veya sokegayrimenkul@hs01.kep.tr adresine tarafınıza ait KEP adresi, güvenli elektronik, mobil imza ya da tarafınızca Novada Outlet Söke’ye daha önceden bildirilen ve Novada Outlet Söke’nin sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Bu kapsamda yukarıdaki şartları taşıyan taleplerinize 30 (otuz) gün içerisinde cevap verilecektir. Taleplerinize yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınarak cevap verilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Novada Outlet Söke tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.

 KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AÇIK RIZA BEYANI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, kişisel verilerimin; Novada Outlet Söke tarafından başta kanunlardaki esaslar ve yükümlülükler çerçevesinde olmak üzere Novada Outlet Söke Kampanya/Etkinlik Katılım Formları Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar, yöntemler ve hukuki sebepler dâhilinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine ve saklanmasına yönelik bilgilendirildiğimi ve Kanun’un 11. Maddesinde sayılan haklarım ile bu haklarımı nasıl kullanacağıma ilişkin açık ve anlaşılır şekilde aydınlatıldığımı kabul ederim. İlgili aydınlatma metninde belirtilen ilkeler ve amaçlarla sınırlı kalmak kaydıyla; ad, soyad, T.C. kimlik numarası, cep telefonu numarası, doğum tarihi, cinsiyet, e-posta adresi, medeni hal, çocuk durumu, ikamet adresi ve ıslak imza tipindeki kişisel verilerimin;   Tarafımla elektronik ortamda iletişime geçilebilmesi için mevzuatta tanınmış gerekli izinlerin alınması,   Ürün ve hizmet tanıtımlarının yapılabilmesi,   Kampanya ve promosyonlar hakkında tarafımın bilgilendirilmesi,  Tarafıma e-posta, SMS veya çağrı aracılığıyla reklam içerikli elektronik ileti gönderilmesi kapsamında Aktarılmasına, toplanmasına, işlenmesine ve saklanmasına ve açık rıza gösterdiğimi, müşteri ve kampanya katılım formlarında işlenen kişisel verilerin korunmasına yönelik aydınlatma metnini elden teslim aldığımı kabul ve beyan ederim.

Ad – Soyad :

Tarih            :

İmza             :

 

 

MÜŞTERİLERİMİZ NEDEN NOVADA ZİNCİRİNİ SEVİYOR?

80%Eğlence, Sosyal Yaşam
98%Herkes İçin Yiyecek & İçecek
80%Alışveriş & İndirimler
100%Eğlence Aktiviteleri
84%Aile ile Haftasonu